Blogit

Ilmastonmuutosta ei voi torjua yksin – mitä Ilmarinen odottaa sijoituskohteiltaan?

Ilmastonmuutos on systeemisen tason riski, joka on uhka myös suomalaisten eläkkeille. Siksi otamme ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassamme, mutta emme voi torjua sitä yksin.

Olemme vastuussa asiakkaidemme eläkkeistä vuosikymmenien päähän, joten sijoittajana katsomme aina pitkälle. Tavoitteemme on sijoittaa eläkevarat hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä.

Vastuullisuus on meille keskeinen osa tuottavaa ja turvaavaa eläkevarojen sijoittamista. Lokakuussa julkaisemamme ilmastotiekartan myötä otimme ison askeleen siinä, miten pyrimme toimintamme kautta hallitsemaan ilmastonmuutokseen liittyvää systeemisen tason riskiä.

Ilmastonmuutos on yksi monista vastuullisuuden näkökulmista, jonka huomioimme. Kuten toissa viikolla päättynyt Glasgow’n ilmastokokous ja sitä edeltäneet ilmastoraportit ovat muistuttaneet, ihmisen toiminnan aiheuttama ilmaston lämpeneminen voi muuttaa monia luonnon toiminnan mekanismeja. Lopullisia vaikutuksia ei vielä tunneta, mutta niiden kokoluokka tiedetään: mikään toimiala tai yritys ei pitkällä aikavälillä ole immuuni ilmastonmuutoksen vaikutuksille tai sen torjumiseen liittyville .

Ilmastonmuutos osaksi yritysten strategiaa

On selvä, että jokaisen yrityksen on otettava huomioon ilmastonmuutos ja sen torjuminen osana strategiaa. Se on vähintäänkin pitkällä aikavälillä tärkeä elementti yritysten arvon säilymisessä ja kasvamisessa.

Meidän näkökulmamme ilmastonmuutokseen on vahvasti riskienhallinnallinen. Pyrimme toisaalta hallitsemaan sijoittamiseen liittyvää riskiä, mutta myös löytämään uusia sijoitusmahdollisuuksia. Lisäksi olemme mukana tukemassa siirtymää vähähiiliseen talouteen sijoittamalla yhtiöihin, jotka kehittävät ja ottavat käyttöön vähähiilisiä teknologioita ja näin pienentävät päästöjään.

Tavoitteissa onnistuminen vaatii yhteistyötä. Voimme päästä tavoitteisiimme vain, jos sijoituskohteemme ja muut arvoketjujen toimijat tekevät ilmastotoimia. Kannaltamme on oleellista, että päästöjä vähennetään koko globaalien arvoketjujen osalta. Sijoituksemmekin on hajautettu globaalisti ja eri toimialoille. 

Se, että onnistumme valitsemaan tehokkaimmat ja parhaiten arvoa tuottavat ratkaisut, vaatii luotettavaa ja käyttökelpoista dataa. Kun sijoituskohteiden tavoitteet ja niiden mittarit on määritelty huolellisesti, niistä voidaan raportoida luotettavasti sijoittajille. Ja jotta sekä yritysten että sijoittajien ymmärrys aiheesta voisi lisääntyä, toivomme myös raportoinnin laajuuden kasvavan. Pelkkä omiin toimintoihin liittyvä raportointi ei ole enää tulevaisuudessa riittävää. Sen lisäksi on otettava huomioon hankintaketjujen ja tuotteiden elinkaaren aikainen ympäristökuorma.                                   

Ilmastotiekartta ohjaa oikeaan suuntaan

Onnistuakseen ilmastotoimet vaativat selkeän strategian ja tavoitteiden määrittelyn. Tavoitteita on seurattava ja raportoitava avoimesti, luotettavasti sekä riittävän ajantasaisesti. Lisäksi hallinnon on otettava ilmasto asialistalleen alkaen ylimmästä johdosta.

Olemme määritelleet tuoreessa ilmastotiekartassamme tarkemmin, mitä odotamme sijoituskohteittemme ilmastostrategialta. Tässä muutamia keskeisiä näkökulmia:

  • Odotamme sijoituskohteittemme sitoutuvan julkisesti kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin ja asettamaan niihin liittyviä tavoitteita. Näiden tavoitteiden tulee olla linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa. Tämä tarkoittaa globaalin keskilämpötilan nousun rajaamista 1,5 asteeseen tai vähintään kahteen asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Science Based Target on toivottava viitekehys tavoitteiden tekemiselle.
  • Odotamme sijoituskohteittemme mittaavaan koko toimintansa kasvihuonekaasupäästöt (GHG emissions).
  • Odotamme sijoituskohteittemme raportoivan ilmastotoimistaan ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista toimintaansa vähintään kerran vuodessa. Raportoinnissa toivomme sijoituskohteiden hyödyntävän Task Force on Climate Related Financial Disclosures - eli TCFD-viitekehystä. Lisäksi toivomme, että raportointiin otetaan mukaan myös scope 3:n mukaiset päästöt, jotka liittyvät hankintaketjuihin ja tuotteiden elinkaareen.
  • Odotamme sijoituskohteittemme kehittävän jatkuvasti ilmastotoimiaan. Tämä on välttämätöntä, koska toimintaympäristö, ilmastotieteen näkemys tehokkaista toimista ja eri alojen parhaat käytännöt kehittyvät nopeasti.
  • Odotamme sijoituskohteittemme ottavan huomioon, että ilmastonmuutos on tiukasti sidoksissa myös muihin ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Siksi on tärkeää, että ilmastonmuutoksen lisäksi sijoituskohteemme huomioivat myös muut olennaiset ympäristökysymykset, ihmisoikeuksien toteutumisen ja hyvän hallinnon. Hyvät suoritukset ESG-kysymyksissä ovat lähtökohta, jota olemme jo pitkään odottaneet Vastuullisen sijoittamisen periaatteittemme

Osana ilmastotiekarttamme toteuttamista käymme aktiivisesti keskusteluja yritysten kanssa ja seuraamme niiden ilmastotoimia. Siksi olemme lähettäneet tiedoksi nämä odotuksemme suoraan niille Suomessa listatuille pörssiyrityksille, joiden omistajia olemme. Ilmastonmuutoksen torjumisessa tarvitaan kumppanuuksia ja kaikkien talouden toimijoiden yhteistyötä.

Mikko Mursula

varatoimitusjohtaja, sijoitukset
Ilmarinen

  • Juha Hämäläinen 5.12.2021 klo 11.46
    Ilmaston muutosta ei Suomi voi torjua millään tavoin. Suomalaonen sijoittaja voi jättämällä ostamatta kaiken mikä lisää taloudellista toimeliaisuutta ja tuotantoa ulkomailla.
    Vastaa kommenttiin

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 5.6.2024

Huomenna hän tulee – Härät ja karhut odottavat koronlaskua

Tämä vuosi on mennyt kuin klassisessa Samuel Beckettin näytelmässä ”Huomenna hän tulee”. Euroopan keskuspankin koronlaskua on odoteltu saapuvaksi kuin näytelmän herra Godot’ta konsanaan. Koronlasku on vain siirtynyt EKP:n kokouksesta toiseen. Samalla näkemykset inflaation kehityksestä ovat muuttuneet, ja Suomen osakemarkkinan suunta on ollut varsin mollivoittoinen.

Huomenna hän tulee – Härät ja karhut odottavat koronlaskua
Lisää ajankohtaisia artikkeleita