Artikkelit

Perhe-eläke on paljon muutakin kuin turvaa vanhuuden varalle

Perhe-eläke antaa turvaa toimeentuloon leskelle, kun puoliso menehtyy. Myös alle 20-vuotiaat lapset voivat saada lapseneläkettä perhe-eläkkeen turvin. Perhe-eläke perustuu työeläketurvaan. Toisin sanoen samalla tavoin kuin työeläke vanhuuden varalle, myös perhe-eläke karttuu jokaisen tienatun euron myötä.

Perhe-eläkettä ovat siis leskeneläke ja lapseneläke. Voit saada leskeneläkettä, jos olit avio- tai avoliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai sait entiseltä puolisoltasi henkilökohtaisesti jatkuvaa elatusapua. Puolisosi alle 20-vuotiaalla lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen, jota voi saada riippumatta siitä, asuiko lapsi puolisosi kanssa vai ei. Lapseneläkkeeseen on oikeus sekä biologisilla että adoptoiduilla lapsilla.

Lue tarkemmin oikeudesta perhe-eläkkeeseen

Työnantaja, valmistaudu neuvomaan ja ohjaamaan kysymykset työeläkeyhtiöön

Jos työssä käyvä henkilö yllättäen menehtyy, yksi ensimmäisistä tahoista, jolle asiasta ilmoitetaan, on tavallisesti henkilön työnantaja. Tästä syystä työnantaja saattaa yllättäen joutua tilanteessa neuvonantajan rooliin. Tuore leski kysyy usein edesmenneen puolisonsa työnantajalta käytännön asioista, jotka ovat kummallekin osapuolelle ennestään tuntemattomia ja ehkä epäselviäkin.

Perhe-eläkkeen myöntää se eläkeyhtiö, jossa edesmennyt henkilö oli vakuutettuna. Jos hän oli vakuutettuna Ilmarisessa, lesken kannattaa tehdä perhe-eläkehakemus suoraan OmaEläke-palvelussa, jolloin eläkepäätöksenkin saa nopeammin.

Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat nimittäin sekä edesmenneen puolison että lesken työeläketurva ja lasten lukumäärä. Perhe-eläkkeeseen eivät sen sijaan vaikuta kansaneläke, vapaaehtoiset eläkkeet tai kuolinpesän varallisuus.

Joillain työnantajilla on myös voimassa ryhmähenkivakuutus, josta leski ja lapsi voivat olla oikeutettuja saamaan kertakorvauksen. Jos henkilö menehtyi työtapaturmassa tai liikenneonnettomuudessa, leskenä voit saada korvauksen myös hänen työnantajansa tai yrityksensä tapaturmavakuutusyhtiöstä tai vahingon aiheuttaneen liikennevakuutusyhtiöstä. Korvaus voi vähentää maksamaamme perhe-eläkettä.

Perhe-eläke on sitä suurempi, mitä useampi alle 18-vuotias lapsi perheessä on. Jos lapsia ei ole, perhe-eläke koostuu pelkästä leskeneläkkeestä ja on silloin enintään puolet perhe-eläkkeen enimmäismäärästä.

Perhe-eläkkeen hakeminen on helpointa verkossa

Leski ja lapset saavat yleensä Kelalta automaattisesti paperisen lomakkeen perhe-eläkkeen hakemista varten. Nopeampi tapa saada asiansa käsittelyyn on kuitenkin tehdä hakemus suoraan eläkeyhtiöön ja täyttää hakemus verkossa.

Leskeneläkkeeseen on oikeutettu puolison kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Yhteiset lapset saavat vastaavasti lapseneläkkeen vanhempansa kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Perhe-eläkettä voi saada takautuvasti enintään kuuden kuukauden ajalta.

Toimi näin:

1. Tarkista, onko sinulla oikeus leskeneläkkeeseen ja lapsilla lapseneläkkeeseen. Tarkista oikeus perhe-eläkkeen sivuiltamme.

2. Arvioi leskeneläkkeen määrää perhe-eläkelaskurilla.

3. Tee lesken ja lapsen perhe-eläkehakemus OmaEläke-palvelussa. Samalla hakemuksella voit hakea myös Kelan perhe-eläkettä. Toimitamme silloin hakemuksen puolestasi Kelaan. Mikäli haluat lisätietoa Kelan maksamista eläkkeistä, ole yhteydessä Kelaan (kela.fi).

Hae eläkettä OmaEläke-palvelussamme.

Perhe-eläkeuudistus tuli voimaan 2022

Perhe-eläke uudistui vuosi sitten vuoden 2022 alussa. Uudistuksella haluttiin saada perhe-eläketurva vastaamaan paremmin yhteiskunnan ja perheiden muuttuneeseen tarpeeseen. Keskeisintä uudistuksessa oli leskeneläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi ja lapseneläkkeen jatkuminen aiempaa pidempään. Myös avopuoliso on oikeutettu perhe-eläkkeeseen tietyin edellytyksin.

Lisää aiheesta

Artikkelit 29.5.2023

Miten ottaa eläke puheeksi?

Omannäköinen eläkeaika -tietoiskuissamme on yhtenä aiheena tänä vuonna ollut, miten työnantajat ja esihenkilöt voisivat nostaa eläkkeelle siirtymisen osaksi keskusteluita mahdollisimman fiksusti.

Miten ottaa eläke puheeksi?

Artikkelit 17.5.2023

Lapsuuden innostava liikuntaharrastus voi kantaa pitkälle – HJK:n Miika Takkulan ja Matti Peltolan yhteinen taival alkoi iltapäiväkerhosta

Reilu kymmenen vuotta sitten HJK:n nykyinen urheilujohtaja Miika Takkula innosti lapsia liikkumaan seuran omassa iltapäiväkerhossa. Yksi lapsista oli HJK:n nykyinen tähtipelaaja Matti Peltola. Nuorena opitulla liikunnallisella elämäntavalla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.

Lapsuuden innostava liikuntaharrastus voi kantaa pitkälle – HJK:n Miika Takkulan ja Matti Peltolan yhteinen taival alkoi iltapäiväkerhosta
Lisää ajankohtaisia artikkeleita