Ilmiöt

Korona haastaa arkea ja yhteiskuntaa – olemme mukana talkoissa

Suomalainen yhteiskunta on hyvin varautunut monenlaisiin kriiseihin, ja nyt valmiuttamme testataan uudenlaisen tilanteen äärellä. Hallitus totesi maanantaina Suomen olevan poikkeusoloissa. Inhimillisen kärsimyksen lievittäminen ja hoidon varmistaminen on tärkein prioriteetti. Samaan aikaan koronavirus ajaa talouksia laajasti taantumaan, mutta toivottavasti vaikutukset jäävät kuitenkin väliaikaisiksi.

Pandemia on aiheuttanut globaalia levottomuutta osakemarkkinoilla ja kurssien voimakas lasku vaikuttaa väistämättä myös eläkeyhtiöiden sijoitustuottoihin. Suomalaisten eläkkeensaajien ei tarvitse tästä olla huolissaan: eläkkeet ovat turvassa. Toisin kuin joissakin muissa maissa, Suomessa työeläke on lakisääteinen ja eläkkeen määrä ei ole sidottu sijoitustuottoihin. Suurin osa eläkkeistä maksetaan nykyisten työntekijöiden eläkemaksuilla ja osa maksuista rahastoidaan tulevia eläkevastuita varten. Meillä yksilön ei tarvitse kantaa riskiä itse, vaan se jaetaan yhteisesti ja sitä varten on vuosikymmenien kuluessa rakennettu toimiva järjestelmä ja vahvat puskurit. Suomalainen eläkejärjestelmä on arvioitu yhdeksi maailman parhaista, ja se kestää vaikeammatkin ajat.

Eläkeyhtiön kvartaali on pitkä  

Eläkevarojen sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Usein sanotaan, että eläkeyhtiön kvartaali on neljännesvuoden sijaan neljännesvuosisata. Pitkään ajanjaksoon mahtuu nousuja ja laskuja, ja rajutkin markkinaheilahtelut ovat osa sijoitustoimintaa, joihin Ilmarinen pitkäjänteisenä sijoittajana varautuu ja pitää tarvittavia vakavaraisuuspuskureita. Ilmarisen vakavaraisuus on edelleen hyvällä tasolla. Eläkeyhtiöiden vakavaraisuutta ja riskinottoa säännellään ja valvotaan tarkasti. Koko eläkejärjestelmän kannalta on kuitenkin tärkeää varmistaa, ettei osakemarkkinan lasku johda sellaiseen tilanteeseen, jossa eläkeyhtiöt joutuisivat myymään osakesijoituksiaan alhaisilla hinnoilla riskin pienentämiseksi.

Edellisen kerran vakavaraisuussäännöksiä muutettiin vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Poikkeussääntelyllä varmistettiin, ettei eläkeyhtiöiden tarvinnut myydä osakkeita aallonpohjassa, vaan eläkesijoittajat pääsivät mukaan kurssinousuun heti kun markkina kääntyi. Tämän ansiosta eläkevarat palautuivat nopeasti kriisiä edeltäneelle tasolle ja nousua sen jälkeen jatkuikin ennätyspitkään. On hyvä asia, että viranomaiset ovat päättäneet säilyttää tämän mahdollisuuden keinovalikoimassa nytkin, sillä kukaan ei tiedä miten syvä ja pitkä taantumasta nyt tulee.

Ilmarinen on mukana talkoissa 

Monissa suomalaisyrityksissä katse ei nyt ole kaukana tulevaisuudessa, vaan koronaviruksen vaikutukset liiketoiminnalle ovat välittömät ja rajut. Eniten kärsivät matkailu-, ravintola- ja palvelualan yrittäjät ja yritykset, mutta negatiivisia vaikutuksia tulee laajasti eri toimialoille.  Suomen talouden kannalta tärkeintä on nyt varmistaa yritysten rahoitus, välttää turhat konkurssit ja turvata työpaikat kriisin yli. Tähän tarvitaan pikaisia ratkaisuja ja laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoilta. Hallitus ilmoitti maanantaina talouden ja yritysten maksuvalmiuden turvaamisen tukitoimista mm. yritysten verojen ja maksujen maksuaikajoustoilla sekä Finnveran rahoitusvolyymia kasvattamalla.

Ilmarinen Suomen suurimpana työeläkeyhtiönä on mukana talkoissa ja haluamme olla asiakasyritystemme tukena vaikeassa tilanteessa. Olemme yhdessä viranomaisten kanssa valmistelleet muutosta, jolla eläkemaksujen maksuaikataulua voisi lykätä määräaikaisesti, niin etteivät maksut rasita kohtuuttomasti vaikeuksissa olevia yrityksiä. Maksuaikaa olisi mahdollista pidentää enintään kolmella kuukaudella. Informoimme asiakkaitamme uusista järjestelyistä mahdollisimman pikaisesti. Jo nykyisin asiakasyrityksillämme on mahdollisuus siirtää tulevia laskuja kuukaudella ja siirron voi tehdä verkkopalvelussamme.

Yritysten maksuvalmiuden ja rahoituksen varmistamisessa tehokkain kanava ovat suomalaiset pankit, jotka ovat jo luvanneet tarjota helpotusta luottojen maksuaikoihin. Kriisin yli rakennettavaan siltaan tarvitaan lisäksi merkittävä määrä käyttöpääomarahoitusta, jonka riskien jakajaksi tarvitaan poikkeustilanteessa valtiota/ Finnveraa.

Selviämme yhdessä

Koronaviruksen talousvaikutukset ovat tuntuvia, mutta tärkeintä ovat kuitenkin ihmiset. Asiakkaidemme ja oman henkilöstömme terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on meille ensisijaista. Siksi olemme peruneet tai siirtäneet asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet tai muuttaneet niitä webinaareiksi mahdollisuuksien mukaan. Olemme myös ohjeistaneet omaa henkilöstöämme tekemään etätyötä niin paljon kuin mahdollista. Kaikilla aloilla ja tehtävissä se ei ole mahdollista. Ilmarisessa olemme siinä mielessä hyvässä asemassa, että meillä on tehty etätyötä jo pitkään ja siihen on toimivat välineet ja käytännöt. Myös esimerkiksi asiakaspalvelua voidaan hoitaa etänä puhelimitse ja chatin välityksellä, ja asiakaspalvelumme onkin avoinna normaalisti. Eläkkeiden maksu voidaan turvata poikkeuksellisissakin tilanteissa, joita varten olemme jatkuvuussuunnitelmin varautuneet.

Vastuullisuus on keskeinen arvomme, ja sen merkitys korostuu kriisissä vaikutusten osuessa laajasti ihmisiin ja talouteen.

Tästäkin tilanteesta selviämme yhdessä.

Jouko Pölönen
toimitusjohtaja
Ilmarinen
@JoukoPolonen

 

Lisää aiheesta

Ilmiöt 30.8.2021

Yrittäjä, YEL-vakuutuksessa voit säästää itsellesi ekstraeläkettä joustamalla maksuissa

Yrittäjänä työuran aikainen lakisääteinen eläketurvasi karttuu YEL-vakuutuksesta. Turvan tasoon vaikuttaa vakuuttamasi YEL-työtulon määrä. Työtulon asettaminen työpanosta vastaavan suuruiseksi ei kuitenkaan usein ole helppoa, eivätkä vuodet ole aina veljeksiä keskenään. Vaihtelevissa olosuhteissa työtulon nostaminen voi arveluttaa. Lihavamman vuoden tuottoja voit kuitenkin laittaa eläkejärjestelmään kartuttamaan tulevaa eläkepottia myös nostamalla YEL-työtuloa yhden vuoden ajalta tilapäisesti. Lisämaksun voit vähentää verotuksessa.

Yrittäjä, YEL-vakuutuksessa voit säästää itsellesi ekstraeläkettä joustamalla maksuissa

Ilmiöt 26.8.2021

Suomen luonnon päivän kuvasato hurmaa – Mutta kuka on kingi?

Vastuullisuus on myös vastuuta ympäristöstä. Suomen luonnon päivää 28.8. juhliaksemme järjestimme ilmarislaisille jo perinteeksi muodostuneen luontokuvakisan. Kisan tavoitteena oli kuvata kesän luontokokemuksia. Poikkeusajan myötä meistä moni on retkeillyt aiempaa enemmän luontokohteissa tai ehtinyt etätöiden ohessa ihmetellä lähiluontoa.

Suomen luonnon päivän kuvasato hurmaa – Mutta kuka on kingi?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita