Artikkelit

Kuntoutus, korona ja uusi normaali

Koronan myötä uutta normaalia mietitään asiassa kuin asiassa. Se näkyy Ilmarisessa myös ammatillisessa kuntoutuksessa mukana olevien tai kuntoutukseen hakeutuvien asiakkaidemme arjessa.

Koronan vuoksi työhön paluuta tukevien vaihtoehtojen kartoittaminen ja suunnittelu ovat voineet viivästyä. Näin siitäkin huolimatta, että merkkejä muutoksen tarpeesta on jo omassa työssä suoriutumisessa ja terveydentilassa noussut esille.

– Moni, jonka työkyky on heikentynyt sairauden vuoksi jo ennen koronaakin, on nyt siirtänyt sopivampien työssä jatkamisen mahdollisuuksien selvittelyä tulevaisuuteen. Näin sinnitellään työssä, joka ei terveydentilan puolesta ehkä ole paras mahdollinen normaalioloissakaan, Ilmarisen kuntoutuasiantuntija Minna Heino sanoo.

Terveydentilassa tapahtuneet muutokset vaativat kuitenkin edelleen erilaisia toimenpiteitä ja työtehtävien muokkaamista, jotta työssä jatkaminen olisi mahdollista. Koronatilanteesta huolimatta fyysiset työtehtävät eivät enää sovi toisille. Toisille taas työssä jatkaminen voisi olla helpompaa, jos omaa osaamistaan voisi hyödyntää työssä, joka olisi henkisesti vähemmän kuormittavaa.

– Työhön paluun suunnittelua ja vaihtoehtojen kartoittamista ei kannata siirtää loputtomasti, jos terveydentilasta johtuva tarve sille on olemassa. Toteutukseen voi myös siirtyä siinä vaiheessa, kun koronatilanne on rauhoittunut, Heino sanoo.

Ammatillinen kuntoutus tukee työssä jatkamista

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea työssä jatkamista terveydentilalle sopivassa työssä. Tavoitteena on löytää sopiva ja työhön paluuta tai työssä jatkamista tukeva ratkaisu, joka tarjoaa myös työllistymismahdollisuuksia. Heti kuntoutuksen suunnittelun alussa voidaan törmätä uuteen haasteeseen: mikä on se työ, joka tulevaisuudessa työllistää?

– Meillä on olemassa tietoa tulevaisuuden trendeistä työmarkkinoilla. Tiedämme, että joillakin aloilla voidaan olla tilanteessa, missä työntekijöistä on pulaa. Vaikka ennakointi on vaikeaa, on hyviä vaihtoehtoja mahdollista löytää.

Ammatillisen kuntoutuksen kautta monet ovat löytäneet itselleen uuden urapolun. Uusi normaali tuo mukanaan varmasti myös tarvetta sellaisiin töihin, joita ei ole aiemmin osattu edes miettiä. Myös yrittäjyyden kautta voi avautua kokonaan uusia mahdollisuuksia.

– Asioita ei tarvitse pohtia yksin, koska Ilmarisessa ammatillisen kuntoutuksessa tukena on jokaiselle nimetty oma kuntoutusasiantuntija, Heino sanoo.  

Autamme vaihtoehtojen kartoittamisessa

Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman laatimisessa voi auttaa myös uravalmentaja.

– Kumppaniverkostossamme on mukana valmentajia ympäri Suomen. Heidän apuaan voi hyödyntää silloin, kun omaan työpaikkaan palaaminen ei ole mahdollista ja vaihtoehtoja on kartoitettava jostakin toisesta työpaikasta tai kokonaan uudelta alalta.

Uravalmentajalla on kokemusta paikallisista työllistymismahdollisuuksista. Heidän työnantajakontaktinsa toimivat usein myös väylänä sopivaan työhön palaamisessa. Keskustelut työnantajien kanssa lisäävät ymmärrystä myös tulevaisuuden työelämän tarpeista ja sitä kautta työpaikoista.  

– Tapaamiset uravalmentajan kanssa voidaan järjestää myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Älä siis epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos olet jo saanut meiltä myönteisen ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta ja pohdit nyt, miten lähteä asiassasi etenemään. Jos olet vasta harkinnut työhön paluutasi tai työssä jatkamistasi tukeviin toimiin ryhtymistä, ota asia puheeksi työpaikallasi ja työterveyshuollossasi, sanoo Minna Heino.

Vaihtoehtoja työhön paluun tukemiseksi on monia, ja ammatillinen kuntoutus on niistä yksi. Sitä ennen on kuitenkin hyvä selvittää myös muut mahdollisuudet yhdessä työpaikan, työterveyshuollon tai perusterveydenhuollon sekä Kelan kanssa.

Koronatilanne näkyy työkokeiluissa

Entä miten koronatilanne on vaikuttanut ammatillisen kuntoutuksen työkokeiluihin?

– Työkokeilupaikan löytäminen voi olla koronan vuoksi vaikeaa. Joku on jo ehkä löytänytkin työkokeilupaikan, mutta siinä jatkaminen on voinut olla esimerkiksi korona-altistumisen tai sairastumisen vuoksi mahdotonta. Näissä tilanteissa pitää tietysti noudattaa viranomaisilta saatuja ohjeita ja edetä niiden mukaan, Heino sanoo.

On tärkeää selvittää myös työkokeilupaikan käytännöt.

– Jos katkos on viikkoa pidempi, ole yhteydessä myös Ilmarisen kuntoutusasiantuntijaan. Silloin selvittelemme yhdessä tilannettasi ja sen vaikutusta myös kuntoutusrahasi maksuun. Tarvittaessa ohjaamme sinua hakemaan toimeentuloa muualta.

Ole yhteydessä, jos opintosi eivät etene aikataulussaan

Ilmarinen voi tukea ammatillisena kuntoutuksena myös uudelleenkouluttautumista silloin, kun terveydentilan puolesta ei ole mahdollista jatkaa entisissä työtehtävissä.

– Opiskelijoidenkaan tilanne ei nyt ole helppo. Etäopetukseen siirtyminen on tuonut mukanaan monenlaisia haasteita. Kaikkia asioita ei voi etänä opiskella, mutta todella montaa asiaa onneksi voi.

–  Keskustele hyvissä ajoin mahdollisista haasteista opettajasi kanssa. Ole yhteydessä hyvissä ajoin myös kuntoutusasiantuntijaasi, jos opintosi eivät etenekään aikataulussa. Kuntoutusrahan maksua voimme jatkaa, kun opintojesi edistäminen on etänä ja muilla järjestelyillä mahdollista. Onneksi näyttää siltä, että oppilaitoksissa on voitu järjestää hyvin luoviakin ratkaisuja siinä, miten opintoja nykyoloissa toteutetaan. Pidä yhteyttä käytettävissä olevin keinoin myös opiskelukavereihisi. Kukaan ei ole tässä tilanteessa yksin, vaikka se etäyhteyksien varassa välillä siltä tuntuukin, Heino sanoo.

Tukea on tarjolla epävarmuuden keskellä

Tulevaisuuden suhteen on syytä edetä enemmänkin päivä kerrallaan, mutta kuitenkin toiveikkaana. Tilanteet muuttuvat, eikä yllättäviltä käänteiltä voi aina välttyä. 

–  Pandemia ja sumea tulevaisuus aiheuttavat ymmärrettävästi epävarmuutta etenkin silloin, kun taustalla on myös terveydentilaan liittyviä haasteita. Näiden asioiden kanssa me kuntoutusasiantuntijat teemme töitä päivittäin. Nyt epävarmuus liittyy entistä enemmän terveydentilaan ja koskettaa meistä ihan jokaista.

–  Tukea on saatavissa, kun sitä vain osaa ajoissa pyytää. Tulevaisuudessakin tarvitsemme työelämässä ihmisiä, jotka työskentelevät terveydentilalleen sopivassa työssä osaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on nimenomaan terveydentilallesi sopivassa työssä jatkaminen. Pyrimme tukemaan tätä parhaalla mahdollisella tavalla myös korona-aikana, vakuuttaa Minna Heino. 

Lue lisää:

Lisää aiheesta

Artikkelit 18.4.2024

Via Tribunalin ”yhden hengen HR-osaston” tukena ovat Ilmarisen työkykypalvelut

Napolilaisista pizzoistaan tunnetussa Via Tribunalissa työntekijöiden työkyvystä huolehtiminen on tärkeää. Nuoressa ja pienessä yrityksessä Ilmarisen kyselyt ja oppimisympäristö ovat HR-päällikkö Hanna Rauhalan tukena työvireen seuraamisessa ja esihenkilötyön kehittämisessä. Henkilöstöhallinnon tiimin paikkaa on täyttänyt Rauhalalle Oma asiantuntija -palvelu, jossa hän on voinut puhua yhteistä ”HR-kieltä” toisen ammattilaisen kanssa.

Via Tribunalin ”yhden hengen HR-osaston” tukena ovat Ilmarisen työkykypalvelut

Artikkelit 8.4.2024

Sairauspoissaolot – mitä niistä tulee tietää?

Sairauspoissaoloja ei toivo kukaan – olivat ne sitten lyhyitä tai pitkiä. Milloin osa-aikainen sairauspoissaolo on vaihtoehto? Pitääkö sairauslomasta aina maksaa palkka? Entä mitä työpaikalla kannattaa tehdä, jos työntekijän sairausloma pitkittyy?

Sairauspoissaolot – mitä niistä tulee tietää?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita