Artikkelit

Tietoturvauhkiin varautuminen vaatii jatkuvaa kehittämistä

Vahva tietoturva ja uhkiin varautuminen ovat oleellisessa asemassa Ilmarisen arjessa ja digitaalisessa muutoksessa. Miten tietoturva mahdollistaa muutoksen ja mitä pitkäjänteinen kehittäminen tarkoittaa? Mitä on tietoturvan vastuullisuus ja voiko sitä mitata? Entä mikä vaikutus avoimuudella ja tietojen jakamisella on? Näitä näkökulmia pohtivat videossa asiantuntijamme arkkitehtuuri ja tietoturva -osastoa johtava Teijo Peltoniemi ja tietoturvajohtaja Petteri Ruohomäki.

Digityöskentelyn ja -palveluiden turvaaminen ovat ydinasioita yritysten toiminnassa. Tietoturvauhkien torjuminen varmistaa liiketoiminnan toimintakyvyn ja nopean palautumisen häiriötilanteista. Selkeät toimintamallit, tekniikka, osaaminen ja henkilöstön valppaus ovat yrityksen vastuullisuutta parhaimmillaan. 

Tietoturva-avoimuus eli tiedon jakaminen on tärkeää. Sillä varmistetaan niin oman yrityksen kuin laajemminkin alalla ja yhteiskunnassa parempi tietoturvan reagointikyvykkyys. Työeläkeyhtiönä Ilmarinen on yhteiskunnallisesti kriittisessä roolissa ja avoimuus siitä, miten tietoturvaa meillä toteutetaan, on merkityksellistä.

Tietoturvapoikkeamista on toki tärkeää kertoa myös yrityksessä sisäisesti: mitä on tapahtunut ja miten siihen on reagoitu. Siitä koko organisaatio oppii ja seuraavalla kerralla osataan reagoida paremmin.

Useat tietosuojauhat liittyvät inhimillisiin virheisiin

Modernit alustat ja automaatio auttavat vähentämään virheitä ja riskejä. Monet tietosuojauhat liittyvät kuitenkin edelleen toimintatapoihin ja inhimillisiin virheisiin. Hyvästä tekniikasta huolimatta koulutamme ja opastamme Ilmarisessa henkilöstöä ja pidämme tietoisena siitä, mitä maailmalla tapahtuu, jotta osaamme kaikki reagoida oikealla tavalla.

Tietoturva on jatkuvaa kehittämistä. Ilmarisessa kehitetään tietoturvan sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia osana kokonaisarkkitehtuuria. Näin pystytään varmistamaan, että toimitaan tietoturvan kanssa oikealla tasolla oikeassa paikassa ja tietoturvan riskienhallinta sekä ulkoisiin ja sisäisiin vaatimuksiin vastaaminen on oikean tasoista. 

Videossa Ilmarisen arkkitehtuuri ja tietoturva -osastoa johtava Teijo Peltoniemi ja tietoturvajohtaja Petteri Ruohomäki keskustelevat tietoturvauhista ja varautumisesta.

 

Lue lisää

Lisää aiheesta

Artikkelit 4.6.2024

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Oletko palkkaamassa ulkomaalaisen työntekijän Suomeen tai lähettämässä työntekijäsi Suomesta töihin ulkomaille? Työnantajana sinun on huolehdittava työntekijöittesi työeläkevakuuttamisesta riippumatta siitä, missä maassa he työskentelevät tai kauanko työsuhde kestää.

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Artikkelit 3.6.2024

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa luottamukseen perustuvaa työyhteisön ja organisaation toimintakulttuuria, jossa jokainen työntekijä kokee itsensä arvostetuksi ja tervetulleeksi. Se tarkoittaa myös keskusteluilmapiiriä, jossa eriäviä mielipiteitä osataan käsitellä rakentavasti ja henkilökohtaisuuksiin menemättä. Miten psykologisesti turvallinen ilmapiiri rakennetaan työpaikalle? Entä mitä se vaatii johdolta, esihenkilöiltä ja työntekijöiltä?

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä
Lisää ajankohtaisia artikkeleita