Gör en rehabiliteringsplan och bekanta dig med olika rehabiliteringsformer

Det finns fem olika rehabiliteringsalternativ som kan hjälpa dig att återvända till arbetslivet. Samtliga rehabiliteringsformer ger rätt till ekonomiskt stöd.

Ansök om yrkesinriktad rehabilitering med en rehabiliteringsplan

När du har fått ditt förhandsbeslut kan du göra en rehabiliteringsplan. Bekanta dig med de olika rehabiliteringsformerna innan du gör din plan.

 

Gör en rehabiliteringsplan

 

Förhandsbeslutet gäller i 10 månader. Under denna tid ska du göra en rehabiliteringsplan och skicka den till Ilmarinen för godkännande. Planens genomförbarhet bedöms alltid individuellt. I rehabiliteringen strävar man till att utnyttja din tidigare arbetslivs- och studieerfarenhet. Det enklaste sättet är att logga in på vår webbtjänst, där du hittar mer anvisningar om att göra planen.

När Ilmarinen har godkänt din rehabiliteringsplan kan du få ekonomiskt stöd under din rehabilitering.

Om du inte har nätbankskoder att logga in med kan du använda vår elektroniska blankett för att göra din plan.

När du fyller i din rehabiliteringsplan, tänk på

 • din arbetserfarenhet och dina yrkeskunskaper – hur kan du dra nytta av dem i framtiden?
 • vilka arbetsuppgifter lämpar sig för ditt hälsotillstånd?
 • din utkomst under rehabiliteringstiden
 • vilken rehabiliteringsform du vill välja.

I din rehabiliteringsplan berättar du

 • hur du skulle vilja eller har för avsikt att utföra rehabiliteringen
 • det du redan vet om hur rehabiliteringen kommer att gå till.

Om du behöver hjälp med att göra din rehabiliteringsplan eller inte hittar en lämplig arbetsplats kan du vid behov få individuellt stöd via vårt landsomfattande samarbetsnätverk. Kontakta din rehabiliteringsexpert eller ange i din plan att du behöver hjälp. Rehabiliteringsexpertens kontaktuppgifter finns i ditt förhandsbeslut. Vår kundtjänst hjälper dig på tfn 010 284 2010.

Rehabiliteringsmetoder

 • arbetsprövning
 • arbetsträning
 • yrkesinriktad omskolning
 • läroavtalsutbildning
 • att grunda ett företag.

 

Arbetsprövning – tillbaka till ditt tidigare jobb

Arbetsprövning innebär att du återvänder till ditt tidigare jobb. Kom överens med din arbetsgivare om arbetsprövningen och vilka förändringar av arbetsuppgifterna och arbetsmiljön som behövs.

Arbetsprövningen pågår vanligen i 3–6 månader. Vid behov kan du diskutera möjligheten till en längre period med din rehabiliteringsexpert. Kontaktuppgifterna finns i ditt förhandsbeslut.

Som företagare kan du få stöd för en arbetsprövning där du byter till andra arbetsuppgifter inom ditt eget företag som är bättre för ditt hälsotillstånd.

Om du behöver hjälp med att hitta en arbetsplats för din arbetsprövning eller med att anpassa arbetsuppgifterna, kontakta din rehabiliteringsexpert.

Om du redan har kommit överens om en arbetsprövning, inkludera följande i din rehabiliteringsplan:

 • Beskrivning av arbetsuppgifterna
 • Arbetsgivarens namn
 • E-postadress till arbetsgivarens representant
 • Arbetsprövningens tidpunkt.

Arbetsprövningen kan utföras med eller utan lön.
Om din arbetsgivare betalar lön till dig under arbetsprövningen betalar vi ut rehabiliteringspenningen till din arbetsgivare. Om rehabiliteringspenningen är större än lönen betalas mellanskillnaden till dig. Om du inte får lön under arbetsprövningen betalar vi rehabiliteringspenning och tecknar en olycksfallsförsäkring åt dig.

 

Arbetsträning – nya arbetsuppgifter

Arbetsträning handlar om att lära sig nya arbetsuppgifter eller en ny bransch. Finns det andra lämpliga arbetsuppgifter på din arbetsplats? Du kan även göra din arbetsträning hos en annan arbetsgivare. Vår rehabiliteringsexpert hjälper dig att hitta en plats vid behov.

Om dina nya arbetsuppgifter kräver någon form av kortare utbildning kan du inkludera en yrkesinriktad kurs under din arbetsträning som hjälper dig i dina nya arbetsuppgifter. Diskutera behovet av kompletterande utbildning med din arbetsgivare. Även företagare kan delta i arbetsträning och kompletterande kurser för att underlätta bytet till nya arbetsuppgifter.

Arbetsträningen pågår vanligen i ett halvt till ett och ett halvt år. Det är bäst att komma överens med arbetsgivaren om hur länge träningen ska pågå. Vår rehabiliteringsexpert hjälper dig vid behov.

Om du har kommit överens om arbetsträning, inkludera följande i din rehabiliteringsplan:

 • Beskrivning av arbetsuppgifterna
 • Arbetsgivarens namn
 • E-postadress till arbetsgivarens representant
 • Tidpunkten för arbetsträningen
 • Eventuella yrkesinriktade kurser du vill delta i för att underlätta arbetet.

Arbetsprövningen kan utföras med eller utan lön.
Om din arbetsgivare betalar lön till dig under arbetsprövningen betalar vi ut rehabiliteringspenningen till din arbetsgivare. Om rehabiliteringspenningen är större än lönen betalas mellanskillnaden till dig. Om du inte får lön under arbetsprövningen betalar vi rehabiliteringspenning och tecknar en olycksfallsförsäkring åt dig.

 

Yrkesinriktad omskolning – ett nytt yrke

Du kan även välja att ta en yrkesexamen under din rehabilitering. Andra utbildningar, till exempel grundstudier eller allmänbildande studier omfattas inte av rehabiliteringen. Om det inte annars är möjligt för dig att hitta nya arbetsuppgifter kan du komplettera dina tidigare studier eller ta en ny yrkesexamen.

Personer som deltar i yrkesinriktad omskolning måste studera på heltid. Endast närstudier eller flerformsstudier godkänns. Utbildningen inkluderar ofta inlärning i arbetet, det vill säga en eller flera praktikperioder. Med närstudier avses studier dagtid på en läroinrättning och relaterade självständiga uppgifter. Flerformsstudier är en flexibel studieform som kombinerar självständiga studier och klassrumsundervisning.

Kom ihåg att på förhand utreda var och hur den examen du är intresserad av kan avläggas. Sök studieplats enligt den normala ansökningsmetoden för att garantera att du får en plats. Du kan söka studieplats även om du ännu inte fått ditt förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering.

Om du redan vet vad du vill studera, ska du i din rehabiliteringsplan bland annat ange:

 • Namnet på din examen
 • Studietid
 • Studiernas omfattning.

 

Läroavtalsutbildning – arbeta och lär dig ett nytt yrke

Läroavtalsutbildning handlar om att lära sig ett nytt yrke på arbetsplatsen men inkluderar ofta även teoristudier på en läroinrättning. Läroavtalsutbildning kräver alltid ett skriftligt avtal med den lokala läroavtalsbyrån.

Under läroavtalet tecknar du ett arbetsavtal som visstidsanställd och får lön för arbetet och studierna.

Om din arbetsgivare betalar lön till dig kan arbetsgivaren få ersättning från Ilmarinen. Arbetsgivaren måste ansöka om ersättningen. Om rehabiliteringspenningen som betalas till din arbetsgivare överstiger din lön under läroavtalstiden betalas mellanskillnaden ut till dig.

Om du har hittat en läroavtalsplats, ange följande i din ansökan:

 • Utbildningens tidpunkt och längd
 • Arbetsgivarens namn
 • Arbetsuppgifter
 • Yrke och examen som läroavtalsutbildningen ger.

Dessa uppgifter antecknas även i läroavtalet. Skicka en kopia av avtalet till Ilmarinen.

 

Bli företagare

Att starta ett företag är ett flexibelt sätt att komma igång med nya arbetsuppgifter om det inte är möjligt för dig att återvända till dina tidigare arbetsuppgifter eller arbetsmiljö. Yrkesinriktad rehabilitering erbjuder möjligheten till stöd för att starta ett företag.

Om du är intresserad av att grunda ett företag som en del av din rehabilitering, ange följande i din rehabiliteringsplan:

 • Affärsidé och preliminär affärsplan
 • Din uppskattning om hur ditt hälsotillstånd lämpar sig för arbetet som företagare
 • Nyföretagarcentralens utlåtande om din affärsidé och dina förutsättningar att bli företagare (gäller nya företagare).

Som företagare har du möjlighet att få näringsstöd för inköp av hjälpmedel eller redskap som underlättar arbetet. För att få näringsstöd, ange följande i din rehabiliteringsplan:

 • Vilka hjälpmedel eller redskap du behöver
 • Hur de påverkar ditt arbete
 • En uppskattning av vad hjälpmedlen eller redskapen kostar. Du kan bifoga offerter från hjälpmedelsleverantörer till planen. Ersättningens belopp fastställs individuellt.