Artikkelit

Mikä tekee työstä merkityksellistä? - Alkolle monimuotoisuus on voimavara

Alkon erityistehtävä on myydä alkoholia vastuullisesti. Vastuullisuus liittyy kaikkeen muuhunkin yhtiön toimintaan, ja Alko on kiteyttänyt vastuullisuustyönsä kolmeen osa-alueeseen: yhteisö, ympäristö ja yhdessä. Työyhteisön monimuotoisuus on Alkolle tärkeää: jokainen työntekijä saa olla juuri sellainen kuin on. Erityisryhmiä edustavat palveluavustajat lisäävät myymälöissä myös työkavereiden työn merkityksellisyyttä.

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat tämän päivän työelämän normeja. Alkolle monimuotoisuuden huomioiminen on ollut arkea jo kauan.

– Haluamme olla kokonaisuudessaan monimuotoinen työyhteisö kaikkia yhdenvertaisuuden näkökulmia kunnioittaen. Erilainen osaaminen, kyvyt ja kokemustaustat ovat rikkaus ja voimavara. Tekemistämme ohjaa Alkon monimuotoisuussuunnitelma, jonka teemoja ovat muun muassa syrjimätön rekrytointi, tasa-arvoinen palkkaus, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä turvallinen työyhteisö. Vaikka teemme paljon, olemme edelleen matkalla, ja työtä ja tekemistä tarvitaan jatkuvasti, sanoo Alkon henkilöstöjohtaja Heli Hassinen-Biberger.

Alkon palveluksessa työskenteli vuoden 2022 aikana keskimäärin hiukan yli 2 400 henkilöä. Lisäksi kesä- ja joulusesonkeihin rekrytoidaan noin 400 määräaikaista kausityöntekijää. Työntekijöille Alko haluaa olla tasa-arvoinen työnantaja.

– Tasa-arvon vaaliminen on meille arkea, niin sukupuolen kuin esimerkiksi palkkatasa-arvonkin kannalta.

Alkossa aloitettiin muutama vuosi sitten pohtimaan vielä järjestelmällisemmin, miten yritys voisi olla vielä monimuotoisempi ja inklusiivisempi työyhteisö.

– Minulle tuoreena alkolaisena yhtiö oli näyttäytynyt hyvin vastuullisena ja hyväksyvänä työpaikkana. Yhteisissä keskusteluissa henkilöstön edustajien kanssa löysimme kuitenkin osa-alueita, joissa emme vielä olleet niin hyviä. Totesimme, että vaikeasti työllistyvien, osatyökykyisten henkilöiden tukeminen voisi olla paitsi henkilöille itselleen, myös yhteiskunnallisesti ja meille työyhteisönä hyvä asia. Sitten valitettavasti iski pandemia, joka hidasti suunnitelmiemme toteuttamista, Hassinen-Biberger kertoo.

Myös erityisryhmien työntekijät ovat osa työyhteisöä

Pandemiatilanteen helpottaessa ensimmäiset erityisryhmiä edustavat palveluavustajat aloittivat Alkon myymälöissä lokakuussa 2022. Pilottivaiheessa mukana on myymälöitä Alkon kuudesta alueesta kolmelta, eli pääkaupunkiseudulta, Turusta ja Tampereelta.

– Palveluavustajat kuuluvat erityisryhmiin, joiden on muutoin vaikea työllistyä. He eivät pysty tekemään täyttä työpäivää, eivätkä ihan kaikkia tehtäviämme, Heli Hassinen-Biberger kertoo.

Ilmarisen työkykyriskeistä ja ennakoinnista vastaava johtaja Kari-Pekka Martimo on kirjoittanut: ”Kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön. Kun työn vaatimukset ovat sopivalla tasolla, ei työntekijän työkyky ole osittainen, vaan täysi – kroonisesta sairaudesta tai vammasta huolimatta.”. Heli Hassinen-Biberger on samoilla linjoilla.

– Meillä on työ, joka on odottanut palveluavustajista tekijäänsä. Työikäisten osuus väestöstä pienenee, joten olisi hyvä pohtia, miten saisimme myös eritysryhmissä piilevää potentiaalia hyödynnettyä. Näen, että avainasemassa on ottaa nämä henkilöt mukaan työyhteisön täysivaltaisiksi jäseniksi, pohtii Hassinen-Biberger.

Rekrytoituja henkilöitä oli aluksi kuusi. Osa-aikaiset palveluavustajat toimivat asiakaspalvelun tukena muun muassa hyllyjen täyttämiseen, siistimiseen ja kuormien purkamiseen liittyvissä tehtävissä.

– Kun tästä erityisryhmien kokeiluista keskusteltiin Alkon sisällä, kaikki meidän alueemme olisivat halunneet olla mukana. Meille oli kuitenkin tärkeää, että aloitamme kokeilun hallitusti, jotta voimme tukea riittävästi aloittavia palveluavustajia.  

– Me olemme monimuotoisuutta korostamalla pyrkineet laskemaan myös kynnystä tulla meille töihin. Rekrytointikampanjoissa viestimme on ollut: ”Meille kelpaat juuri sellaisena kuin olet”.  

Positiivista energiaa ja intoa työyhteisöön

Palveluavustajat on rekrytoitu yhteistyössä paikallisten kunnallisten toimijoiden kanssa, ja työllistämistoimen työvalmentaja on ollut mukana läpi prosessin auttaen työhön perehdytyksessä.

– Myös meidän piti pohtia perehdyttäminen ja muut käytäntömme palveluavustajien näkökulmasta toimiviksi. Erityisryhmiä edustavat työntekijät tulevat täysivaltaisiksi jäseniksi tiimeihin ja me haluamme varmistaa, että heillä on täydet mahdollisuudet pärjätä ja onnistua työssään. Kävimme työyhteisöissä etukäteen keskusteluja, jotka osaltaan auttoivat siinä, että kaikki kokivat kokeilun mielekkääksi.

Palveluavustajat ovat kaikki omia yksilöitään ja erilaisia ihmisiä, joilla on toisistaan poikkeava työkyky. Joillakin palveluavustajilla työtunteja on kokeilun aikana lisätty ja toisilla taas oman jaksamisen mukaan hiukan vähennetty.

– Esihenkilön tuki on tosi tärkeässä roolissa esimerkiksi siinä, että palveluavustaja on kiinteä osa porukkaa ja hänet pidetään ajan tasalla mm. siitä, mitä työyhteisössä tapahtuu ja mikä on ajankohtaista.

Kokemukset ovat olleet niin hyviä, että seuraavaksi kokeilu laajentuu pysyväksi käytännöksi myös muille alueille Suomessa. Heli Hassinen-Bibergerin mukaan palveluavustajat ovat olleet erittäin motivoituneita työhönsä. He ovat myös tuoneet uutta näkökulmaa, positiivista energiaa ja intoa työyhteisöön.

– Henkilöstömme on kokenut voimakasta merkityksellisyyden tunnetta siitä, että he saavat olla mukana tukemassa palveluavustajia ja tekemässä näin yhteiskunnallisestikin merkittävää työtä.

Palveluavustajien työ on tarpeellista ja tärkeää

Heli Hassinen-Biberger haluaa korostaa erityisesti yhtä seikkaa: erityisryhmiä edustavat palveluavustajat tekevät Alkossa oikeaa työtä.

– He tekevät tärkeää työtä tuotteiden järjestelyssä ja esillepanossa sekä myymälöiden siistimisessä, joka osaltaan vapauttaa meillä myyjiä asiakaspalveluun. Palveluavustajat eivät ole koskaan yksin myymälöissä, vaan heillä on muuta henkilökuntaa tukemassa.

Hassinen-Bibergerin mukaan myös Alkon asiakkailta on tullut hyvää palautetta palveluavustajien työstä. Myös palveluavustajat itse ovat viihtyneet työssään todella hyvin, mikä on käynyt ilmi heidän kanssaan käydyissä palautekeskusteluissa.

– Heistä suorastaan hehkuu onni siitä, että heillä on oikea työ, johon he ja työkaverit suhtautuvat vakavasti. Jo pelkästään työyhteisöön kuuluminen tuottaa heille mielihyvää, Hassinen-Biberger sanoo.

Kaikki pääsevät kehittämään omaa osaamistaan

Monimuotoisuuden lisäämisen lisäksi osaamisen kehittäminen on Alkolle tärkeää, jotta varmistetaan maailmanluokan asiakaspalvelu, tuoteosaaminen ja vastuullisuus. Osaamista kehitetään koulutuksin, valmennuksin, kollegoiden kanssa yhdessä oppien ja osaamista jakaen sekä käytännön työssä oppimalla.

–  Vuoden 2022 aikana koulutusta tarjottiin yhteensä viisi päivää jokaiselle alkolaiselle. Yksi kokonaisuus oli asiantuntijana Alkossa -valmennuksen, jossa teemoina olivat mm. monimuotoisuus ja vuorovaikutus työyhteisössä. Meiltä on myös väkeä mukana Ilmarisen Työkykymestari-koulutuksessa, josta saatuja oppeja on tarkoitus jakaa Alkon väelle eri alueille, Heli Hassinen-Biberger kertoo.

Työ Alkon myymälöissä on keskiraskasta palvelutyötä. Alkossa on seurattu erityisen tarkasti tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä myös mielenterveyteen liittyvien sairauslomien kehitystä.

– Nämä vaivat ovat olleet Suomessa pitkään kasvussa ja ne ovat myös isoimpia tekijöitä ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla. Iloksemme olemme saaneet sekä TULES että mielenterveyden haasteista johtuvat sairauspoissaolot tänä vuonna laskuun. Näemme, että hyvän kehityksen takana on systemaattinen esihenkilöiden koulutus ja varhaisen puuttumisen mallien oikea-aikainen käyttö. Meillä on myös matalan kynnyksen mielenterveyden palveluita helposti saatavilla. Pandemian aikana mielenterveyden palveluiden käytön kynnys aleni edelleen ja aiheesta myös puhutaan yhteiskunnassa yleisemminkin vapautuneemmin.

Yhteistyö Ilmarisen kanssa on ollut Heli Hassinen-Bibergerin mielestä erittäin toimivaa.

– Meillä on kova into Alkossa kehittää asioita ja olla entistä parempia. Olemme saaneet hyvää vastakaikua ja tukea Ilmarisen asiantuntijoilta kehittäessämme Alkon työkykyjohtamisen käytäntöjä eteenpäin. Arvostan, että eläkeyhtiössä halutaan tietää, mitä meidän liiketoiminnassamme tapahtuu ja nähdä lukujen taakse.

Lue lisää 

Lisää aiheesta

Artikkelit 4.6.2024

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Oletko palkkaamassa ulkomaalaisen työntekijän Suomeen tai lähettämässä työntekijäsi Suomesta töihin ulkomaille? Työnantajana sinun on huolehdittava työntekijöittesi työeläkevakuuttamisesta riippumatta siitä, missä maassa he työskentelevät tai kauanko työsuhde kestää.

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Artikkelit 3.6.2024

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa luottamukseen perustuvaa työyhteisön ja organisaation toimintakulttuuria, jossa jokainen työntekijä kokee itsensä arvostetuksi ja tervetulleeksi. Se tarkoittaa myös keskusteluilmapiiriä, jossa eriäviä mielipiteitä osataan käsitellä rakentavasti ja henkilökohtaisuuksiin menemättä. Miten psykologisesti turvallinen ilmapiiri rakennetaan työpaikalle? Entä mitä se vaatii johdolta, esihenkilöiltä ja työntekijöiltä?

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä
Lisää ajankohtaisia artikkeleita