Artikkelit

Sköt sommar- och säsongarbetarnas försäkringar i god tid

Sommaren och sommararbetarna är snart här. I vår artikel kan du läsa om när en sommarjobbare behöver försäkras och andra saker att tänka på när du anställer en sommarjobbare.

Sommararbetare behövs förutom på kontoren även i hemmen och trädgården. Man kommer inte alltid att tänka på att det också ska tas en pensionsförsäkring för en barnvakt eller gräsklippare som anställs av ett hushåll.

Skyldigheten att försäkra en arbetstagare gäller alla arbetsgivare – både företag och privatpersoner – då vissa ramvillkor uppfylls. Nedan har vi sammanställt information om försäkringen av en säsongarbetare.

När ska en arbetstagare försäkras?

Om arbetstagarens månadslön är över 62,88 euro (år 2022) och arbetstagaren är 17–67 år, ska du sköta om att arbetstagaren blir försäkrad (ArPL).

Det är på ditt ansvar att sköta pensionsskyddet då

  • du anställer en pensionstagare (som är under 68 år)
  • du hyr en arbetstagare till en annan arbetsgivare
  • du sänder ut din arbetstagare för att arbeta utomlands

Det är inte på ditt ansvar att sköta pensionsskyddet då

  • arbetstagaren arbetar för dig via ett annat företag, t.ex. via ett arbetskraftsuthyrningsföretag
  • arbetstagaren arbetar för dig såsom företagare
  • arbetstagaren arbetar för dig, men äger över 30 procent av ditt företag.

Försäkring för säsongarbetare eller annan tillfällig arbetstagare

Om du redan har en ArPL-försäkring, anmäl även löneuppgifterna för sommararbetare och andra tillfälliga arbetstagare till samma ArPL-försäkring. Löneuppgifterna ska anmälas till inkomst¬registret inom fem dagar från lönebetalningen.

Om du inte har en gällande ArPL-försäkring, försäkra din arbetstagare i egenskap av en så kallad tillfällig arbetsgivare. Anmälan gör du enkelt via t.ex. tjänsten Palkka.fi.

Läs mer om hur du kan anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret

Logga in i webbtjänsten

Genom att logga in i webbtjänsten på adressen ilmarinen.fi ser du de löneuppgifter som du anmält till inkomstregistret och de ArPL-avgifter som bildats på basis av dem. Ilmarinen skickar fakturan på ArPL-avgiften direkt till arbetsgivaren. Läs mer om e-faktura.

Kontrollera med räknaren vad anställning av en arbetstagare kostar

Löneräknaren är ett bra hjälpmedel vid anställning av en arbetstagare. Räknaren visar total-kostnaderna för anställningen av en arbetstagare eller för en löneförhöjning och du får således en känsla för vilka bikostnader som du ska betala utöver lönen. De försäkringar som arbetsgivaren betalar är olycksfallsförsäkringspremie, grupplivförsäkringspremie, socialskyddsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie samt arbetspensionsavgift.

Gå till löneräknaren

Minneslista då du anställer en sommararbetare

1. Kartlägg arbetsuppgifterna och arbetstiden

Kartlägg de arbetsuppgifter för vilka du behöver en eller flera sommararbetare. Begrunda vad utförandet av arbetsuppgifterna kräver och hurdan arbetstagare du söker. Den maximala arbetstiden för en ung arbetstagare beror på hans eller hennes ålder. En person som fyllt 15 år får arbeta högst 9 timmar inklusive övertid per dygn och 48 timmar i veckan. En person som är under 15 år får arbeta högst 7 timmar per dygn och övertid är inte tillåten.

Täckande information om arbetstiden för en ung arbetstagare finns på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats (tyosuojelu.fi).

2. Rekrytera omsorgsfullt

Rekrytera sommararbetare lika omsorgsfullt som andra arbetstagare. Kontrollera med arbets- och näringsbyrån om det är möjligt att få t.ex. lönesubvention för anställning av sommararbetare eller om staden på något sätt stöder anställningen av unga. På arbets- och näringsbyrån får du även hjälp med att söka sommararbetare.

3. Ingå ett skriftligt arbetsavtal

Det lönar sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal. Anteckna åtminstone lönebeloppet, arbetstiden, arbetsuppgifterna, anställningens längd och begynnelsetidpunkt, det kollektivavtal som eventuellt tillämpas samt grunden för att anställningen är tidsbunden i arbetsavtalet.

Kontrollera även om kollektivavtalet innehåller skyldigheter eller bestämmelser om lönen till unga arbetstagare.

4. Introducera arbetstagaren

Det lönar sig att introducera en arbetstagare i arbetet lika omsorgsfullt som andra arbetstagare, fastän anställningen gäller endast under en kort tid.

5. Lönespecifikation och arbetsintyg

Ge arbetstagaren en lönespecifikation i samband med lönebetalningen. Kom även ihåg att upprätta ett arbetsintyg då anställningen slutar.

Använd vår kundservice som stöd

Vår kundservice ger råd i pensionsförsäkrings- och inkomstregisterärenden. Du kan kontakta vår kundservice per telefon på nummer 010 195 000 (mobiltelefonavgift/lokalnätsavgift).

Lisää aiheesta

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Artikkelit 16.5.2024

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”

VeliMarkissa henkilöstöasioita hoidetaan pienellä porukalla, ja siksi työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen on otettu avuksi Ilmarisen tarjoamia työkykypalveluita. Nyt henkilöstöjohtaja ja esihenkilöt pysyvät paremmin ajan tasalla esimerkiksi työntekijöiden kuormittuneisuudesta ja voimavaroista. Oppimisympäristö antaa yrityksessä tukea ja turvaa ammatilliseen osaamiseen.

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”
Lisää ajankohtaisia artikkeleita