Nyheter och artiklar

Välkommen att läsa Ilmarinens nyheter och artiklar.

Meddelande 10.8.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.06.2021: Placeringarna avkastade 8,9 procent, solvenskapitalet steg till över 15 miljarder euro och kundernas lönesummor vände uppåt

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 8,9 procent (-2,0 %), dvs. 4,7 miljarder euro tack vare den starka utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 57,5 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,1 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,6 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.06.2021: Placeringarna avkastade 8,9 procent, solvenskapitalet steg till över 15 miljarder euro och kundernas lönesummor vände uppåt

Mera nyheter och meddelanden

Filtrera nyheter:
  1. Avtal mellan EU och Storbritannien – inverkan på sociala tryggheten klargörs ännu
    Europeiska kommissionen och Storbritannien slutförde förhandlingarna om den framtida relationen och undertecknade avtalet 30.12.2020.
    Avtal mellan EU och Storbritannien – inverkan på sociala tryggheten klargörs ännu
  2. Pensionsförsäkringsavgifterna kan nu betalas flexibelt
    Ilmarinen vill hjälpa sina kunder som råkat i betalningssvårigheter genom att ge lättnader i betalningen av försäkringsavgifterna under coronavirusepidemin. Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt den undantagsbestämmelse som arbetspensionsbolagen ansökt om för att kunna erbjuda kunderna möjlighet att betala avgifterna för ArPL- och FöPL-försäkringarna flexibelt.
    Pensionsförsäkringsavgifterna kan nu betalas flexibelt
Visar 2/2
Visa mera